SIRKULÆRE SOLØR

Nettsiden er under utvikling

Sirkulær økonomi og Sirkulære Solør handler om å øke verdiskapningen av begrensede ressurser.
Sirkulære Solør arbeider med eksisterende virksomheter i Solør med fokus på videreutvikling og etablering av nye grønne arbeidsplasser.

KONTAKT

Leder i styringsgruppa for Sirkulære Solør:

Espen Svenneby, fabrikksjef i Forestia,
tlf 97 69 20 49, espen.svenneby@byggma.no

Våler kommune:

Arild Lande, næringssjef,
tlf 90 13 36 74, arild.lande@vis.kommune.no
Anne Kristine Rossebø, landbrukssjef,
tlf 47 63 00 73, akr@vis.kommune.no